Agricultural Engineering Division: TARI

Agricultural Engineering Division ของศูนย์วิจัย TARI เป็นที่วิจัยเรื่อง Plant Factory

ที่นี่กำลังวิจัยอะไรหลายๆอย่างให้เราดูกัน เช่น..
1. การทดสอบความแตกต่างระหว่างการใช้แสง LED และ Fluorescence ในการปลูกพืชระบบ Plant Factory พบว่าประสิทธิภาพของแสงทั้ง 2 ชนิด ไม่แตกต่างกันเนื่องจากมีต้นทุนและพลังงานที่ใช้ใกล้เคียงกัน แต่ LED จะดีกว่าตรงที่สามารถปรับความเข้มแสง และสีของแสงให้เหมาะสมกับชนิดพืชได้

IMG_7686

IMG_7693

 

2. ทางสถานีวิจัยได้ทดลองทำ Plant Factory ระบบรางเลื่อน โดยใช้กล้าพืชที่อายุ 14 วัน ย้ายปลูกในบนชั้น ระหว่างที่ต้นกล้าค่อยๆเติบโต รางก็จะค่อยๆเลื่อนไปจนถึงจุดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพอดี มีระบบไฮโดรลิคยกถาดออกมาด้านนอก สำหรับนำไปบรรจุใส่ถุงต่อได้
มีตัววัดค่า EC และ pH เสียบอยู่ที่ถาดปลูกเพื่อส่งข้อมูลไปประมวลที่คอมพิวเตอร์ และ pH ผักที่ปลูกจาก Plant Factory นี้สามารถกินได้เลยโดยไม่ต้องล้าง

DCIM101GOPROGOPR7111.

IMG_7695

3. ทดลอง Plant factory ในรูปแบบตู้กระจก Show Case สำหรับติดตั้งในร้านอาหาร เพื่อแสดงวิธีการปลูกพืชผักระบบนี้ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลผลิต

DCIM101GOPROGOPR7107.

4. Mini Garden เป็นชุดปลูกพืชผักระบบ Plant factory 3ชั้น มีขนาดเล็กใช้พื้นที่น้อยเหมาะสำหรับปลูกในบ้าน ถังน้ำและปุ๋ยตั้งอยู่ด้านล่าง โดยมีปั๊มส่งน้ำขึ้นไปข้างบน และไหลลงมาสู่ชั้นล่างๆ

ชุดปลูกสำหรับปลูกในบ้าน

Mini Garden

Aquaponics

ณ สถานีวิจัย Tainan district Agricultural Research and Extension Station (Tainan DARES) กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับ Aquaponics ซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา

IMG_7674.JPG

มีการทดลองการปลูกพืชระบบ Aquaponics จำนวน 3 โรงเรือน

โรงเรือนที่ 1 โรงเรือนสำหรับเลี้ยงปลา

IMG_7624 - Copy
โรงเรือนที่ 2 ปลูกพืชผัก ด้วยระบบ DFT โดยใช้น้ำที่มีธาตุอาหารจากการเลี้ยงปลาในโรงเรือนที่ 1

IMG_7616 - Copy
และโรงเรือนที่ 3 เป็นโรงเรือนที่ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบน้ำขึ้นน้ำลง ด้านล่างของกระบะปลูกพืชจะมีถังขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงปลา โดยดึงน้ำจากบ่อปลาขึ้นมาเลี้ยงต้นพืช ซึ่งพืชจะได้รับธาตุอาหารที่อยู่ในขี้ปลานั่นเอง

น้ำขี้ปลาที่ถูกปั๊มขึ้นมา จะผ่านผ้าขาวบางกรองสิ่งสกปรกด้วย

Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0034Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0008 - Copy

วัสดุปลูกที่ใช้ปลูกพืชในกระบะเป็นดินเผา

Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0048 - Copy

พืชที่ปลูก ได้แก่ ผักกาด แก้วมังกร ว่านหางจระเข้ เสาวรส มะละกอ

IMG_7622

 

ใช้เครื่องให้อาหารปลาแบบอัติโนมัติ ปรับเวลาการให้ได้ พืชจะได้รับธาตุอาหารเพียงพอแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณขี้ปลาที่ได้รับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ปลากินเข้าไปนั่นเอง
ผู้ปลูกจะต้องปรับปริมาณอาหารปลาให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก

Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0016