Aquaponics

ณ สถานีวิจัย Tainan district Agricultural Research and Extension Station (Tainan DARES) กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับ Aquaponics ซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา

IMG_7674.JPG

มีการทดลองการปลูกพืชระบบ Aquaponics จำนวน 3 โรงเรือน

โรงเรือนที่ 1 โรงเรือนสำหรับเลี้ยงปลา

IMG_7624 - Copy
โรงเรือนที่ 2 ปลูกพืชผัก ด้วยระบบ DFT โดยใช้น้ำที่มีธาตุอาหารจากการเลี้ยงปลาในโรงเรือนที่ 1

IMG_7616 - Copy
และโรงเรือนที่ 3 เป็นโรงเรือนที่ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบน้ำขึ้นน้ำลง ด้านล่างของกระบะปลูกพืชจะมีถังขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงปลา โดยดึงน้ำจากบ่อปลาขึ้นมาเลี้ยงต้นพืช ซึ่งพืชจะได้รับธาตุอาหารที่อยู่ในขี้ปลานั่นเอง

น้ำขี้ปลาที่ถูกปั๊มขึ้นมา จะผ่านผ้าขาวบางกรองสิ่งสกปรกด้วย

Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0034Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0008 - Copy

วัสดุปลูกที่ใช้ปลูกพืชในกระบะเป็นดินเผา

Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0048 - Copy

พืชที่ปลูก ได้แก่ ผักกาด แก้วมังกร ว่านหางจระเข้ เสาวรส มะละกอ

IMG_7622

 

ใช้เครื่องให้อาหารปลาแบบอัติโนมัติ ปรับเวลาการให้ได้ พืชจะได้รับธาตุอาหารเพียงพอแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณขี้ปลาที่ได้รับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ปลากินเข้าไปนั่นเอง
ผู้ปลูกจะต้องปรับปริมาณอาหารปลาให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก

Aquaponic_๑๗๑๐๐๙_0016