เสาวรสและแหล่งผลิตต้นกล้าเสาวรสที่ใหญ่ที่สุดไต้หวัน

IMG_7900.JPG

การศึกษาดูงานเรื่องการผลิตเสาวรส บริษัท TAI-YI เมืองนันเถา (Nantou) เป็นแหล่งผลิตต้นกล้าเสาวรสที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และมีการเพาะต้นกล้าพืชเมืองหนาวชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น สตรอว์เบอร์รี่
พืชตระกูลกะหล่ำ ฯลฯ โดยส่งขายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัทมีสาขาในประเทศไต้หวันทั้งหมด 5 สาขา บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 โดยมีพื้นที่ปลูกเสาวรสประมาณ 600 เฮกตาร์ (ha) ปลูกเสาวรส จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Tainung1 Chinese superstar และGolden เป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาด

การเพาะต้นกล้าของบริษัทจะใช้วัสดุเพาะที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี โดยมีการสั่งทำพิเศษสำหรับบริษัท TAI-YI จะมีการกำหนดส่วนผสมและอัตราส่วนให้เหมาะสมกับชนิดพืช

ต้นกล้าเสาวรสของบริษัทจะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดในถาดเพาะขนาด 32 หลุม ซึ่งจะ ใช้กระดาษรองก้นหลุมเพื่อให้มีช่องว่างระหว่าถาดเพาะกับวัสดุเพาะ อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกทั้งด้านข้างและด้านล่าง ส่งผลให้รากแข็งแรงพุ่งตรงลงข้างล่าง เมื่อนำไปย้ายปลูกจะเจริญเติบโตดี

หลังจากการเพาะเมล็ดแล้วต้นกล้ามีอายุประมาณ 35 – 40 วัน (ในฤดูหนาวอายุมากว่า 40 วัน) จึงทำการเสียบยอดต้นกล้าโดยใช้ยอดพันธุ์ดี (Tainung1 Chinese superstar และGolden) มาเสียบบนต้นตอ (stock) การเสียบยอดใช้แรงงานคนประมาณ 10 คน หลังจากเสียบยอดเสร็จแล้วจะอนุบาลต้นกล้าไว้ภายใต้โครงพลาสติกเป็นเวลา 7 วัน เพื่อลดการคายน้ำของพืชและทำให้เซลล์พืชเชื่อมติดง่าย หลังจากนั้นจึงนำพลาสติกคลุมออก และดูแลต้นกล้าต่ออีกประมาณ 20 วัน (ในฤดูหนาวประมาณ 25 วัน) ต้นกล้าจะเริ่มแตกตายอดใหม่ออกมาประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร

การจำหน่ายต้นกล้าเสาวรสจะบรรจุต้นกล้าในกล่องกระดาษเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยบรรจุต้นกล้าเสาวรส 100 ต้นต่อกล่อง ราคาต้นละ 1 – 2 USD ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับผู้นำเข้าประเทศ

เสาวรส100917_๑๗๑๐๐๙_0021เสาวรส100917_๑๗๑๐๐๙_0026เสาวรส100917_๑๗๑๐๐๙_0097

การปลูกเสาวรสตั้งแต่ย้ายปลูกลงแปลงจนถึงรื้อแปลงเพื่อปลูกใหม่ใช้เวลา 1 ปี การปลูกเสาวรส
ของบริษัทไม่ได้ปลูกในโรงเรือน แต่จะใช้ตาข่ายขึงเป็นโครงสี่เหลี่ยม ผลเสาวรสทั้งหมดจะไม่ตกลงพื้นดิน หากผลเสาวรสหล่นลงมากระแทกพื้นจะส่งผลให้รสชาติเสาวรสจะมีรสเปรี้ยว

การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่พื้นดินตามระยะทรงพุ่มของต้น และมีการให้ปุ๋ยทางใบ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงบำรุงลำต้นก่อนระยะออกดอกใช้ปุ๋ยสูตร 18 – 18 – 18 ช่วงออกดอกใช้ปุ๋ยสูตร 10 – 50 – 10 และช่วงติดผลใช้ปุ๋ยสูตร 8 – 25 – 35 อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 200ลิตร โดยให้พร้อมกับการให้น้ำระบบสปริงเกอร์ (Sprinkle) เสาวรส 1 ต้นจะให้ผลผลิตประมาณ 40 กิโลกรัม

เสาวรส100917_๑๗๑๐๐๙_0106

การกำจัดวัชพืชในแปลงเสาวรสจะไม่มีการใช้ยากำจัดวัชพืชเพราะจะส่งผลให้เสาวรสชะงักการเจริญเติบโต จะใช้การตัดหญ้าและทำการไถกลบวัชพืช และมีการทำความสะอาดภายในแปลงโดยเก็บใบและผลที่ร่วงออกจากแปลง เพื่อป้องกันการเกิดโรค

เสาวรส100917_๑๗๑๐๐๙_0116

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะส่งผลผลิตไปยังโรงคัดบรรจุ โดยจะคัดผลที่มีตำหนิ ส่งเพื่อส่งโรงงานแปรรูปทำน้ำผลไม้ เยลลี่ น้ำผลไม้ ไอศกรีม ฯลฯ ผลที่มีคุณภาพดีจะบรรจุกล่องเพื่อส่งจำหน่ายต่อไป ราคาจำหน่ายภายในประเทศกิโลกรัมละ 150 NTD ราคาส่งออกไปยังประเทศแคนนาดาราคากิโลกรัมละ 300 NTD และมีร้านอาหารซึ่งอาหารจะมีเสาวรสเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเกษตรกรมีการทำธุรกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปผลผลิต

IMG_8127

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s